เช็ควันที่น่าไปตกปลาและเวลาที่น่าไปตกปลาด้วยมาตราน้ำสำหรับนักตกปลา

มีข้อมูลของชาวประมงที่น่ารู้

ให้เลือกสถานที่ที่อยากรู้มาตราน้ำ

เวลาที่น่าไปตกปลาของ [บางปะกง (ฉะเชิงเทรา)] จาก วันที่ 29 พ.ย. ปี 2557

00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
29 พ.ย.
เสาร์
น้อย
C
B
0.75m
A
A
C
B
3.07m
B
B
B
2.05m
B
B
B
2.26m
C
B
C
30 พ.ย.
อาทิตย์
น้อย
C
B
0.99m
C
S
C
C
B
2.95m
B
C
C
B
C
1.85m
C
S
C
2.06m
1 ธ.ค.
จันทร์
น้อย
A
A
1.32m
C
S
C
C
B
2.82m
B
C
B
B
1.58m
C
B
B
C
2 ธ.ค.
อังคาร
น้อย
2m
B
B
B
C
1.68m
B
B
B
B
2.72m
B
C
C
C
B
1.28m
B
3 ธ.ค.
พุธ
กลาง
B
S
C
2.24m
C
B
S++
S
1.98m
C
C
A
A
A
C
2.66m
C
C
A
B
B
B
A
C
1m
C
C
A
4 ธ.ค.
พฤหัสบดี
กลาง
C
A
A
C
2.58m
C
B
S++
S
C
2.13m
C
C
S
S
C
2.64m
C
C
A
A
C
B
A
C
0.78m
C
C
5 ธ.ค.
ศุกร์
กลาง
C
A
A
A
C
2.87m
B
A
S
S
C
2.2m
C
B
S+
B
2.64m
C
C
A
A
C
C
B
A
C
0.65m
C
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
S++:สุดยอด, S+:ยอดเยี่อม, S:ดีเยี่ยม, A:ดีมาก,B:ดี,C:พอได้
เตือน:
มาตราน้ำของเว็บไซต์นี้เป็นมาตราน้ำที่รวมความรู้ของชาวประมงครับ
แต่ข้อความในเว็บไซต์นี้ใช้กับทุกทีไม่ได้เพราะ แล้วแต่ชนิดปลา สถานที่ สไตล์ตกปลา ฤดู และอื่นๆ
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและลง เวลาน่าตกปลา ทำตารางด้วยโปรแกรมครับ อาจจะไม่แม่นยำก็ได้

ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าหน้ามาตราน้ำในกองทัพเรือนะครับ
เวลาที่น่าไปตกปลาที่อยู่ข้างบน รวมเงื่อนไขที่อยู่ข้างล่างครับ

ดูรายละเอียด>>

 • ปริมาณน้ำมาก
  :น้ำจะไหล และ ความดันในน้ำทะเลน้อยลง
 • ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น,ก่อนพระอาทิตย์ตก
  :1ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และ 2ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก
 • ก่อนน้ำหยุด
  :"2ชั่วโมงก่อนน้ำหยุด"และ"2ชั่วโมงหลังน้ำหยุด"
มีเงื่อนไขที่ทำให้ได้ปลาง่าย อีกหลายข้อเช่น

ดูรายละเอียด>>

 • น้ำทะเลสีน้ำตาล
  :น้ำทะเลสีน้ำตาลอันนี้เป็นแพลงก์ตอน ทำให้ปลาเยอะขึ้น
 • ลมพัด
  :ทำให้ออกซิเจนในน้ำทะเลเยอะขึ้น
 • มีเมฆมาก
  :ความดันน้อยลงทำให้ปลาลอยขึ้น
29/พ.ย./2557 [วันนี้]
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
บางปะกง (ฉะเชิงเทรา)
พระอาทิตย์
ปริมาณน้ำ
ขึ้น
ลง
29 พ.ย.
น้อย
06:22
17:46
30 พ.ย.
อา
น้อย
06:23
17:47
1 ธ.ค.
น้อย
06:23
17:47
2 ธ.ค.
น้อย
06:24
17:47
3 ธ.ค.
กลาง
06:24
17:47
4 ธ.ค.
พฤ
กลาง
06:25
17:47
5 ธ.ค.
กลาง
06:25
17:48
6 ธ.ค.
มาก
06:26
17:48
7 ธ.ค.
อา
มาก
06:26
17:48
8 ธ.ค.
มาก
06:27
17:49
9 ธ.ค.
มาก
06:28
17:49
10 ธ.ค.
กลาง
06:28
17:49
11 ธ.ค.
พฤ
กลาง
06:29
17:50
12 ธ.ค.
กลาง
06:29
17:50