เช็ควันที่น่าไปตกปลาและเวลาที่น่าไปตกปลาด้วยมาตราน้ำสำหรับนักตกปลา

มีข้อมูลของชาวประมงที่น่ารู้

ให้เลือกสถานที่ที่อยากรู้มาตราน้ำ

เวลาที่น่าไปตกปลาของ [บางปะกง (ฉะเชิงเทรา)] จาก วันที่ 1 พ.ย. ปี 2557

00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
1 พ.ย.
เสาร์
น้อย
C
B
0.84m
C
S
C
C
B
2.88m
B
C
C
2 พ.ย.
อาทิตย์
น้อย
C
B
C
1.06m
B
B
C
C
B
2.84m
B
C
B
B
1.76m
C
B
B
C
3 พ.ย.
จันทร์
น้อย
1.98m
B
C
C
A
B
1.27m
B
C
C
B
2.79m
B
B
C
B
1.45m
C
B
4 พ.ย.
อังคาร
กลาง
A
B
2.2m
C
C
A
S
S+
C
1.44m
C
C
A
B
B
A
C
2.75m
C
C
S
B
B
A
C
1.15m
C
C
5 พ.ย.
พุธ
กลาง
C
S
S
C
2.52m
C
B
S+
A
A
C
1.57m
C
C
S
S
C
2.72m
C
C
S
B
C
B
A
C
0.9m
C
6 พ.ย.
พฤหัสบดี
กลาง
C
C
S
S
C
2.81m
B
A
A
A
A
C
1.69m
C
C
S
S
C
2.7m
C
B
A
B
B
A
C
0.74m
C
7 พ.ย.
ศุกร์
มาก
B
B
S
S
S
A
3.01m
S
B
S
S
S
B
1.83m
B
A
S++
A
2.69m
B
A
S
A
A
S
B
B
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
S++:สุดยอด, S+:ยอดเยี่อม, S:ดีเยี่ยม, A:ดีมาก,B:ดี,C:พอได้
เตือน:
มาตราน้ำของเว็บไซต์นี้เป็นมาตราน้ำที่รวมความรู้ของชาวประมงครับ
แต่ข้อความในเว็บไซต์นี้ใช้กับทุกทีไม่ได้เพราะ แล้วแต่ชนิดปลา สถานที่ สไตล์ตกปลา ฤดู และอื่นๆ
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและลง เวลาน่าตกปลา ทำตารางด้วยโปรแกรมครับ อาจจะไม่แม่นยำก็ได้

ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าหน้ามาตราน้ำในกองทัพเรือนะครับ
เวลาที่น่าไปตกปลาที่อยู่ข้างบน รวมเงื่อนไขที่อยู่ข้างล่างครับ

ดูรายละเอียด>>

 • ปริมาณน้ำมาก
  :น้ำจะไหล และ ความดันในน้ำทะเลน้อยลง
 • ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น,ก่อนพระอาทิตย์ตก
  :1ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และ 2ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก
 • ก่อนน้ำหยุด
  :"2ชั่วโมงก่อนน้ำหยุด"และ"2ชั่วโมงหลังน้ำหยุด"
มีเงื่อนไขที่ทำให้ได้ปลาง่าย อีกหลายข้อเช่น

ดูรายละเอียด>>

 • น้ำทะเลสีน้ำตาล
  :น้ำทะเลสีน้ำตาลอันนี้เป็นแพลงก์ตอน ทำให้ปลาเยอะขึ้น
 • ลมพัด
  :ทำให้ออกซิเจนในน้ำทะเลเยอะขึ้น
 • มีเมฆมาก
  :ความดันน้อยลงทำให้ปลาลอยขึ้น
1/พ.ย./2557 [วันนี้]
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
บางปะกง (ฉะเชิงเทรา)
พระอาทิตย์
ปริมาณน้ำ
ขึ้น
ลง
1 พ.ย.
น้อย
06:10
17:49
2 พ.ย.
อา
น้อย
06:10
17:49
3 พ.ย.
น้อย
06:11
17:48
4 พ.ย.
กลาง
06:11
17:48
5 พ.ย.
กลาง
06:11
17:48
6 พ.ย.
พฤ
กลาง
06:12
17:48
7 พ.ย.
มาก
06:12
17:47
8 พ.ย.
มาก
06:12
17:47
9 พ.ย.
อา
มาก
06:13
17:47
10 พ.ย.
มาก
06:13
17:47
11 พ.ย.
กลาง
06:14
17:47
12 พ.ย.
กลาง
06:14
17:46
13 พ.ย.
พฤ
กลาง
06:14
17:46
14 พ.ย.
น้อย
06:15
17:46