เช็ควันที่น่าไปตกปลาและเวลาที่น่าไปตกปลาด้วยมาตราน้ำสำหรับนักตกปลา

มีข้อมูลของชาวประมงที่น่ารู้

ให้เลือกสถานที่ที่อยากรู้มาตราน้ำ

เวลาที่น่าไปตกปลาของ [เกาะสีชัง (ชลบุรี)] จาก วันที่ 18 ก.ย. ปี 2557

00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
18 ก.ย.
พฤหัสบดี
น้อย
C
B
1.31m
C
S
C
C
B
2.91m
B
C
C
19 ก.ย.
ศุกร์
น้อย
C
B
C
1.43m
B
B
C
C
B
3.01m
B
B
20 ก.ย.
เสาร์
กลาง
C
C
C
C
B
S
A
1.49m
C
C
A
B
C
B
A
C
3.11m
C
C
A
A
B
A
B
2.37m
A
C
21 ก.ย.
อาทิตย์
กลาง
C
2.47m
A
B
A
B
A
S+
C
1.48m
C
C
A
B
C
B
A
C
3.19m
C
C
S
A
A
C
2.18m
C
C
22 ก.ย.
จันทร์
กลาง
B
S+
B
2.62m
C
C
S
S+
A
C
1.44m
C
C
A
B
B
A
C
3.24m
C
C
S
B
B
A
C
1.98m
C
23 ก.ย.
อังคาร
กลาง
C
B
S+
B
2.8m
C
B
S+
A
A
C
1.43m
C
C
A
B
B
A
C
3.26m
C
B
A
A
A
C
1.79m
C
24 ก.ย.
พุธ
มาก
B
B
S+
S+
B
2.96m
A
S
S
S
S
B
1.47m
B
B
S
S
S
B
3.23m
B
A
S
S
S
B
1.61m
B
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
S++:สุดยอด, S+:ยอดเยี่อม, S:ดีเยี่ยม, A:ดีมาก,B:ดี,C:พอได้
เตือน:
มาตราน้ำของเว็บไซต์นี้เป็นมาตราน้ำที่รวมความรู้ของชาวประมงครับ
แต่ข้อความในเว็บไซต์นี้ใช้กับทุกทีไม่ได้เพราะ แล้วแต่ชนิดปลา สถานที่ สไตล์ตกปลา ฤดู และอื่นๆ
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและลง เวลาน่าตกปลา ทำตารางด้วยโปรแกรมครับ อาจจะไม่แม่นยำก็ได้

ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าหน้ามาตราน้ำในกองทัพเรือนะครับ
เวลาที่น่าไปตกปลาที่อยู่ข้างบน รวมเงื่อนไขที่อยู่ข้างล่างครับ

ดูรายละเอียด>>

 • ปริมาณน้ำมาก
  :น้ำจะไหล และ ความดันในน้ำทะเลน้อยลง
 • ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น,ก่อนพระอาทิตย์ตก
  :1ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และ 2ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก
 • ก่อนน้ำหยุด
  :"2ชั่วโมงก่อนน้ำหยุด"และ"2ชั่วโมงหลังน้ำหยุด"
มีเงื่อนไขที่ทำให้ได้ปลาง่าย อีกหลายข้อเช่น

ดูรายละเอียด>>

 • น้ำทะเลสีน้ำตาล
  :น้ำทะเลสีน้ำตาลอันนี้เป็นแพลงก์ตอน ทำให้ปลาเยอะขึ้น
 • ลมพัด
  :ทำให้ออกซิเจนในน้ำทะเลเยอะขึ้น
 • มีเมฆมาก
  :ความดันน้อยลงทำให้ปลาลอยขึ้น
18/ก.ย./2557 [วันนี้]
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
เกาะสีชัง (ชลบุรี)
พระอาทิตย์
ปริมาณน้ำ
ขึ้น
ลง
18 ก.ย.
พฤ
น้อย
06:06
18:16
19 ก.ย.
น้อย
06:06
18:16
20 ก.ย.
กลาง
06:06
18:15
21 ก.ย.
อา
กลาง
06:06
18:14
22 ก.ย.
กลาง
06:06
18:13
23 ก.ย.
กลาง
06:06
18:13
24 ก.ย.
มาก
06:06
18:12
25 ก.ย.
พฤ
มาก
06:06
18:11
26 ก.ย.
มาก
06:06
18:11
27 ก.ย.
กลาง
06:06
18:10
28 ก.ย.
อา
กลาง
06:06
18:09
29 ก.ย.
กลาง
06:06
18:08
30 ก.ย.
กลาง
06:06
18:08
1 ต.ค.
กลาง
06:06
18:07