เช็ควันที่น่าไปตกปลาและเวลาที่น่าไปตกปลาด้วยมาตราน้ำสำหรับนักตกปลา

มีข้อมูลของชาวประมงที่น่ารู้

ให้เลือกสถานที่ที่อยากรู้มาตราน้ำ

เวลาที่น่าไปตกปลาของ [ป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ)] จาก วันที่ 21 ธ.ค. ปี 2557

00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
21 ธ.ค.
อาทิตย์
กลาง
C
A
B
B
A
B
3.06m
A
C
S
S
C
2.4m
B
A
A
2.67m
B
C
A
A
C
C
B
A
C
0.56m
C
22 ธ.ค.
จันทร์
มาก
B
B
S
S
S
A
3.17m
S
B
S
S
S
B
2.45m
A
S
S
2.74m
A
B
S+
A
B
A
S
B
B
23 ธ.ค.
อังคาร
มาก
0.49m
B
B
S
A
A
S+
S
3.24m
B
B
S
S
S
B
2.49m
A
S
S
2.8m
A
A
S
A
B
A
S
B
24 ธ.ค.
พุธ
มาก
B
0.44m
B
B
S
A
S
S++
B
3.29m
B
B
S+
S+
B
2.48m
B
A
S++
A
2.83m
A
B
S
A
A
S
B
25 ธ.ค.
พฤหัสบดี
กลาง
C
0.44m
C
C
A
B
A
S+
C
3.34m
C
C
A
A
A
C
2.41m
C
B
S+
A
2.83m
C
C
A
B
B
C
26 ธ.ค.
ศุกร์
กลาง
A
C
0.49m
C
C
A
A
S
A
C
3.36m
C
C
A
A
A
C
2.28m
C
B
S++
B
2.77m
C
C
A
A
C
27 ธ.ค.
เสาร์
กลาง
A
C
0.63m
C
C
A
A
S
A
C
3.34m
C
C
A
A
A
C
2.11m
C
B
S++
B
2.65m
C
C
A
B
C
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
S++:สุดยอด, S+:ยอดเยี่อม, S:ดีเยี่ยม, A:ดีมาก,B:ดี,C:พอได้
เตือน:
มาตราน้ำของเว็บไซต์นี้เป็นมาตราน้ำที่รวมความรู้ของชาวประมงครับ
แต่ข้อความในเว็บไซต์นี้ใช้กับทุกทีไม่ได้เพราะ แล้วแต่ชนิดปลา สถานที่ สไตล์ตกปลา ฤดู และอื่นๆ
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและลง เวลาน่าตกปลา ทำตารางด้วยโปรแกรมครับ อาจจะไม่แม่นยำก็ได้

ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าหน้ามาตราน้ำในกองทัพเรือนะครับ
เวลาที่น่าไปตกปลาที่อยู่ข้างบน รวมเงื่อนไขที่อยู่ข้างล่างครับ

ดูรายละเอียด>>

 • ปริมาณน้ำมาก
  :น้ำจะไหล และ ความดันในน้ำทะเลน้อยลง
 • ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น,ก่อนพระอาทิตย์ตก
  :1ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และ 2ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก
 • ก่อนน้ำหยุด
  :"2ชั่วโมงก่อนน้ำหยุด"และ"2ชั่วโมงหลังน้ำหยุด"
มีเงื่อนไขที่ทำให้ได้ปลาง่าย อีกหลายข้อเช่น

ดูรายละเอียด>>

 • น้ำทะเลสีน้ำตาล
  :น้ำทะเลสีน้ำตาลอันนี้เป็นแพลงก์ตอน ทำให้ปลาเยอะขึ้น
 • ลมพัด
  :ทำให้ออกซิเจนในน้ำทะเลเยอะขึ้น
 • มีเมฆมาก
  :ความดันน้อยลงทำให้ปลาลอยขึ้น
21/ธ.ค./2557 [วันนี้]
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ)
พระอาทิตย์
ปริมาณน้ำ
ขึ้น
ลง
21 ธ.ค.
อา
กลาง
06:36
17:56
22 ธ.ค.
มาก
06:36
17:56
23 ธ.ค.
มาก
06:37
17:57
24 ธ.ค.
มาก
06:37
17:57
25 ธ.ค.
พฤ
กลาง
06:38
17:58
26 ธ.ค.
กลาง
06:38
17:58
27 ธ.ค.
กลาง
06:39
17:59
28 ธ.ค.
อา
กลาง
06:39
17:59
29 ธ.ค.
น้อย
06:40
18:00
30 ธ.ค.
น้อย
06:40
18:00
31 ธ.ค.
น้อย
06:40
18:01
1 ม.ค.
พฤ
2 ม.ค.
3 ม.ค.