เช็ควันที่น่าไปตกปลาและเวลาที่น่าไปตกปลาด้วยมาตราน้ำสำหรับนักตกปลา

มีข้อมูลของชาวประมงที่น่ารู้

ให้เลือกสถานที่ที่อยากรู้มาตราน้ำ

เวลาที่น่าไปตกปลาของ [ป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ)] จาก วันที่ 26 ก.ค. ปี 2557

00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
26 ก.ค.
เสาร์
กลาง
1.98m
B
A
A
2.19m
B
C
S
S
C
B
A
C
0.27m
C
C
A
B
B
A
C
2.9m
B
C
S
S
C
C
27 ก.ค.
อาทิตย์
มาก
1.85m
B
A
S++
A
2.26m
B
A
S++
A
B
A
S
B
0.24m
B
B
S
A
A
S
A
2.92m
B
B
S+
S+
B
28 ก.ค.
จันทร์
มาก
B
1.74m
B
A
S++
A
2.31m
A
S
S
A
A
S
B
0.25m
B
B
S
A
A
S
A
2.95m
B
B
S+
S+
B
29 ก.ค.
อังคาร
มาก
B
1.61m
B
A
S++
A
2.35m
A
S
S
A
B
A
S
B
0.3m
B
B
S
A
A
S+
B
2.97m
B
B
S+
A
30 ก.ค.
พุธ
กลาง
A
C
1.48m
C
B
S+
A
2.35m
A
C
A
B
B
A
C
0.41m
C
C
A
B
B
S
C
2.98m
C
C
S
B
31 ก.ค.
พฤหัสบดี
กลาง
A
C
1.35m
C
C
S
S+
A
2.32m
C
C
A
B
B
A
C
0.57m
C
C
A
A
S
C
2.94m
C
C
S
B
1 ส.ค.
ศุกร์
กลาง
A
C
1.24m
C
C
S
S+
A
2.27m
C
C
A
B
B
A
C
0.79m
C
C
A
B
A
A
C
2.85m
C
C
A
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
S++:สุดยอด, S+:ยอดเยี่อม, S:ดีเยี่ยม, A:ดีมาก,B:ดี,C:พอได้
เตือน:
มาตราน้ำของเว็บไซต์นี้เป็นมาตราน้ำที่รวมความรู้ของชาวประมงครับ
แต่ข้อความในเว็บไซต์นี้ใช้กับทุกทีไม่ได้เพราะ แล้วแต่ชนิดปลา สถานที่ สไตล์ตกปลา ฤดู และอื่นๆ
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและลง เวลาน่าตกปลา ทำตารางด้วยโปรแกรมครับ อาจจะไม่แม่นยำก็ได้

ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าหน้ามาตราน้ำในกองทัพเรือนะครับ
เวลาที่น่าไปตกปลาที่อยู่ข้างบน รวมเงื่อนไขที่อยู่ข้างล่างครับ

ดูรายละเอียด>>

 • ปริมาณน้ำมาก
  :น้ำจะไหล และ ความดันในน้ำทะเลน้อยลง
 • ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น,ก่อนพระอาทิตย์ตก
  :1ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และ 2ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก
 • ก่อนน้ำหยุด
  :"2ชั่วโมงก่อนน้ำหยุด"และ"2ชั่วโมงหลังน้ำหยุด"
มีเงื่อนไขที่ทำให้ได้ปลาง่าย อีกหลายข้อเช่น

ดูรายละเอียด>>

 • น้ำทะเลสีน้ำตาล
  :น้ำทะเลสีน้ำตาลอันนี้เป็นแพลงก์ตอน ทำให้ปลาเยอะขึ้น
 • ลมพัด
  :ทำให้ออกซิเจนในน้ำทะเลเยอะขึ้น
 • มีเมฆมาก
  :ความดันน้อยลงทำให้ปลาลอยขึ้น
26/ก.ค./2557 [วันนี้]
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ)
พระอาทิตย์
ปริมาณน้ำ
ขึ้น
ลง
26 ก.ค.
กลาง
06:01
18:47
27 ก.ค.
อา
มาก
06:01
18:47
28 ก.ค.
มาก
06:01
18:47
29 ก.ค.
มาก
06:02
18:47
30 ก.ค.
กลาง
06:02
18:46
31 ก.ค.
พฤ
กลาง
06:02
18:46
1 ส.ค.
กลาง
06:02
18:46
2 ส.ค.
กลาง
06:02
18:45
3 ส.ค.
อา
กลาง
06:03
18:45
4 ส.ค.
น้อย
06:03
18:45
5 ส.ค.
น้อย
06:03
18:44
6 ส.ค.
น้อย
06:03
18:44
7 ส.ค.
พฤ
น้อย
06:03
18:43
8 ส.ค.
กลาง
06:04
18:43