เช็ควันที่น่าไปตกปลาและเวลาที่น่าไปตกปลาด้วยมาตราน้ำสำหรับนักตกปลา

มีข้อมูลของชาวประมงที่น่ารู้

ให้เลือกสถานที่ที่อยากรู้มาตราน้ำ

เวลาที่น่าไปตกปลาของ [ปากน้ำบางนรา (นราธิวาส)] จาก วันที่ 1 พ.ย. ปี 2557

00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
1 พ.ย.
เสาร์
น้อย
1.26m
B
B
B
C
B
0.7m
B
C
C
2 พ.ย.
อาทิตย์
น้อย
C
B
1.22m
A
A
C
B
0.67m
B
C
C
3 พ.ย.
จันทร์
น้อย
C
B
1.18m
C
S
C
C
B
0.63m
B
C
C
A
1.01m
C
S
C
0.88m
4 พ.ย.
อังคาร
กลาง
C
C
S
S
C
1.15m
B
A
A
B
B
A
C
0.61m
C
C
A
A
A
B
1.13m
C
C
S
S
C
C
5 พ.ย.
พุธ
กลาง
0.84m
C
C
A
A
A
B
1.11m
A
C
A
A
A
C
0.59m
C
C
A
B
B
S
C
1.24m
C
C
S
S
C
6 พ.ย.
พฤหัสบดี
กลาง
C
0.8m
C
C
S
S
B
1.07m
A
C
A
A
A
C
0.59m
C
C
A
B
B
S
C
1.35m
C
C
A
A
C
7 พ.ย.
ศุกร์
มาก
S
B
0.78m
B
B
S+
S++
S
1.03m
B
B
S
S
S
B
0.58m
B
B
S
A
S
S
B
1.42m
B
B
S
A
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
S++:สุดยอด, S+:ยอดเยี่อม, S:ดีเยี่ยม, A:ดีมาก,B:ดี,C:พอได้
เตือน:
มาตราน้ำของเว็บไซต์นี้เป็นมาตราน้ำที่รวมความรู้ของชาวประมงครับ
แต่ข้อความในเว็บไซต์นี้ใช้กับทุกทีไม่ได้เพราะ แล้วแต่ชนิดปลา สถานที่ สไตล์ตกปลา ฤดู และอื่นๆ
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและลง เวลาน่าตกปลา ทำตารางด้วยโปรแกรมครับ อาจจะไม่แม่นยำก็ได้

ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าหน้ามาตราน้ำในกองทัพเรือนะครับ
เวลาที่น่าไปตกปลาที่อยู่ข้างบน รวมเงื่อนไขที่อยู่ข้างล่างครับ

ดูรายละเอียด>>

 • ปริมาณน้ำมาก
  :น้ำจะไหล และ ความดันในน้ำทะเลน้อยลง
 • ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น,ก่อนพระอาทิตย์ตก
  :1ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และ 2ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก
 • ก่อนน้ำหยุด
  :"2ชั่วโมงก่อนน้ำหยุด"และ"2ชั่วโมงหลังน้ำหยุด"
มีเงื่อนไขที่ทำให้ได้ปลาง่าย อีกหลายข้อเช่น

ดูรายละเอียด>>

 • น้ำทะเลสีน้ำตาล
  :น้ำทะเลสีน้ำตาลอันนี้เป็นแพลงก์ตอน ทำให้ปลาเยอะขึ้น
 • ลมพัด
  :ทำให้ออกซิเจนในน้ำทะเลเยอะขึ้น
 • มีเมฆมาก
  :ความดันน้อยลงทำให้ปลาลอยขึ้น
1/พ.ย./2557 [วันนี้]
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ปากน้ำบางนรา (นราธิวาส)
พระอาทิตย์
ปริมาณน้ำ
ขึ้น
ลง
1 พ.ย.
น้อย
05:59
17:53
2 พ.ย.
อา
น้อย
06:00
17:53
3 พ.ย.
น้อย
06:00
17:53
4 พ.ย.
กลาง
06:00
17:53
5 พ.ย.
กลาง
06:00
17:53
6 พ.ย.
พฤ
กลาง
06:00
17:53
7 พ.ย.
มาก
06:00
17:52
8 พ.ย.
มาก
06:01
17:52
9 พ.ย.
อา
มาก
06:01
17:52
10 พ.ย.
มาก
06:01
17:52
11 พ.ย.
กลาง
06:01
17:52
12 พ.ย.
กลาง
06:01
17:52
13 พ.ย.
พฤ
กลาง
06:02
17:52
14 พ.ย.
น้อย
06:02
17:52