เช็ควันที่น่าไปตกปลาและเวลาที่น่าไปตกปลาด้วยมาตราน้ำสำหรับนักตกปลา

มีข้อมูลของชาวประมงที่น่ารู้

ให้เลือกสถานที่ที่อยากรู้มาตราน้ำ

เวลาที่น่าไปตกปลาของ [ปากน้ำบางนรา (นราธิวาส)] จาก วันที่ 23 ก.ย. ปี 2557

00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
23 ก.ย.
อังคาร
กลาง
C
0.52m
C
C
A
A
S
A
1.02m
C
C
A
B
B
A
C
0.47m
C
C
A
A
S
C
0.84m
C
B
S+
B
24 ก.ย.
พุธ
มาก
B
0.52m
B
B
S
A
S
S++
B
1.01m
B
B
S
S
S
B
0.48m
B
B
S
S
S+
B
0.91m
B
B
S+
A
25 ก.ย.
พฤหัสบดี
มาก
S
B
0.53m
B
B
S
S+
S++
B
1m
B
B
S
S
S
B
0.49m
B
B
S
S
S+
B
0.98m
B
B
S
A
26 ก.ย.
ศุกร์
มาก
A
S
B
0.55m
B
B
S++
S++
B
0.97m
B
B
S
A
A
S
B
0.5m
B
B
S
S+
S
B
1.03m
B
B
S
27 ก.ย.
เสาร์
กลาง
B
S
C
0.58m
C
C
S
S+
A
C
0.94m
C
C
A
A
A
C
0.51m
C
C
A
A
B
A
C
1.08m
C
C
28 ก.ย.
อาทิตย์
กลาง
C
S
S
C
0.62m
C
B
S++
S
C
0.89m
C
C
A
B
B
A
C
0.52m
C
C
S
A
A
C
1.11m
C
C
29 ก.ย.
จันทร์
กลาง
C
A
A
A
C
0.66m
B
A
S
S
C
0.84m
C
C
A
A
A
C
0.52m
C
C
S
B
B
A
C
1.11m
C
00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
S++:สุดยอด, S+:ยอดเยี่อม, S:ดีเยี่ยม, A:ดีมาก,B:ดี,C:พอได้
เตือน:
มาตราน้ำของเว็บไซต์นี้เป็นมาตราน้ำที่รวมความรู้ของชาวประมงครับ
แต่ข้อความในเว็บไซต์นี้ใช้กับทุกทีไม่ได้เพราะ แล้วแต่ชนิดปลา สถานที่ สไตล์ตกปลา ฤดู และอื่นๆ
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและลง เวลาน่าตกปลา ทำตารางด้วยโปรแกรมครับ อาจจะไม่แม่นยำก็ได้

ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าหน้ามาตราน้ำในกองทัพเรือนะครับ
เวลาที่น่าไปตกปลาที่อยู่ข้างบน รวมเงื่อนไขที่อยู่ข้างล่างครับ

ดูรายละเอียด>>

 • ปริมาณน้ำมาก
  :น้ำจะไหล และ ความดันในน้ำทะเลน้อยลง
 • ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น,ก่อนพระอาทิตย์ตก
  :1ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และ 2ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก
 • ก่อนน้ำหยุด
  :"2ชั่วโมงก่อนน้ำหยุด"และ"2ชั่วโมงหลังน้ำหยุด"
มีเงื่อนไขที่ทำให้ได้ปลาง่าย อีกหลายข้อเช่น

ดูรายละเอียด>>

 • น้ำทะเลสีน้ำตาล
  :น้ำทะเลสีน้ำตาลอันนี้เป็นแพลงก์ตอน ทำให้ปลาเยอะขึ้น
 • ลมพัด
  :ทำให้ออกซิเจนในน้ำทะเลเยอะขึ้น
 • มีเมฆมาก
  :ความดันน้อยลงทำให้ปลาลอยขึ้น
23/ก.ย./2557 [วันนี้]
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ปากน้ำบางนรา (นราธิวาส)
พระอาทิตย์
ปริมาณน้ำ
ขึ้น
ลง
23 ก.ย.
กลาง
06:02
18:09
24 ก.ย.
มาก
06:02
18:08
25 ก.ย.
พฤ
มาก
06:01
18:08
26 ก.ย.
มาก
06:01
18:07
27 ก.ย.
กลาง
06:01
18:07
28 ก.ย.
อา
กลาง
06:01
18:06
29 ก.ย.
กลาง
06:01
18:05
30 ก.ย.
กลาง
06:01
18:05
1 ต.ค.
กลาง
06:00
18:04
2 ต.ค.
พฤ
น้อย
06:00
18:04
3 ต.ค.
น้อย
06:00
18:04
4 ต.ค.
น้อย
06:00
18:03
5 ต.ค.
อา
น้อย
06:00
18:03
6 ต.ค.
กลาง
06:00
18:02